Акцыя на новую футболку “Лунніца”!

Майстэрня “Лігас” прадстаўляе новую футболку з калекцыі “Свае знакі” – жаночую “Лунніцу”.

Кошт футболкі – 27 рублёў, пры замове да 12 сакавіка ўключна – 21,50 рублёў.

Замовіць футболку можна на сайце ці напісаўшы нам на электронную пошту ragna.by@gmail.com!

Лунніца – адзін з самых распаўсюджаных відаў абярэгаў, якія былі вядомы нашым продкам напрацягу стагоддзяў. У часы Сярэднявечча яны былі асабліва распаўсюджаны ў X–XIII стагоддзях. Лунніцы ўваходзілі ў склад жаночага строя і з’яўляліся тыповым жаночым абярэгам. Менавіта таму мы сёння прапануем яе выяву на жаночым адзенні.

Вядома вялікая колькасць формаў лунніц, у аснове якіх ляжыць вобраз Месяца рогамі долу, што было абумоўлена спосабам нашэння. Абярэг адлюстроўвае шанаванне Месяца, лунарны культ, які непарыўна быў звязаны з культам урадлівасці. Лунніца сімвалізуе ідэю змены, росту і ўрадлівасці і плоднасці.

(more…)

Адкрытая перадзамова на футболкі “Сякерка”!

Майстэрня “Лігас” прапануе футболкі “Сякерка”,  якая з’яўляецца часткай новай калекцыі  “СВАЕ ЗНАКІ”.

Кошт футболкі – 25 рублёў, пры замове да 1 студзеня – 21,50 рублёў.

Пры папярэдняй замове дашліце, калі ласка, патрэбны памер і Вашы кантакты на злектронную скрыню ragna.by@gmail.com!

АПІСАННЕ:

Амулеты-сякеркі з’яўляюцца мініяцюрнымі копіямі сапраўдных баявых сякераў, якія выкарыстоўваліся ў Х – ХІІ стст. у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Русі. Для гэтых абярэгаў характэрна найбольшая ступень падабенства з рэальным прадметам. Яны ў дробязях паўтараюць вобраз рэальнай зброі, асобныя абярэгі вастрыліся, а некаторыя нават мелі мініяцюрнае драўлянае тапарышча.

Даследчыкі адзначаюць мужчынскую прыналежнасць абярэгаў-сякерак. Так, у жаночых пахаваннях выяўлены толькі два падобных амулета. Мяркуецца, што сякеркі маглі з’яўляцца знакам прыналежнасці да ваярскага стана. Варта адзначыць, што дадзены тып абярэгаў, як і адпаведная зброя, з’яўляюцца ўжо пасля хрысціянізацыі, што сведчыць пра наступнае развіццё паганскіх традыцый.

Сякеру традыцыйна звязваюць з Богам-Грымотнікам, якая ўяўляецца зброяй Пяруна, увасабленнем маланкі. На некаторых абярэгах-сякерках можна пабачыць арнамент у выглядзе зігзагападобнай лініі, што лічыцца сімвалам маланкі. На іншых сякерках сустракаецца арнамент у выглядзе кола з кропкай у цэнтры, які можа пазначаць сонца. У міфалогіі індаеўрапейцаў прасочваецца сувязь Грымотніка з салярнымі вобразамі. Варта адзначыць, што ў балцкай міфалогіі вядомы бог Целявель, які выкаваў для Пяркунаса сонца і павесіў яго на небе.

Пярун з’яўляецца спрыяльным для людзей Богам, які, кіруючы нябеснымі водамі, непасрэдна ўплывае на ўраджай і, тым самым, на дабрабыт і жыццё людзей. Таксама Пярун паўставаў магутным і грозным абаронцам людзей ад нячысцікаў, што адлюстравалася нават у тутэйшых уяўленнях аб святым Іллі, які з грымотамі і маланкамі палюе на Чорта.


За сякерай, як за атрыбутам Пяруна, замацаваліся ўстойлівыя міфалагічныя асацыяцыі, звязаныя з ахоўнай магіяй, з забеспячэннем ураджаю і абаронай ад нячыстай сілы. У тутэйшым успрыманні сякера надзяляецца здольнасцю прымаць, забiраць у сябе адмоўныя ўласцiвасцi, адначасова перадаючы чалавеку сваю “жалезнасць”, трываласць.

Усё гэта забяспечвала надзейныя абарончыя ўласцівасці сякеры: з ёй абыходзілі статак, клалі пад пасцель маладым, крэслілі ёй круг у час абворвання вёскі пры эпідэміях. Пры дапамозе сякеры абараняліся ад ваўкоў, ведзьмаў і іншых нячысцікаў.

Такім чынам, сякера з’яўляецца адным з самых распаўсюджаных і моцных у традыцыйным уяўленні абярэгам. Новыя археалагічныя знаходкі і этнаграфічныя публікацыі ўвесь час карэктуюць нашы веды пра прызначэнне і прыналежнасць гэтых абярэгаў, але сапраўдны сэнс і дзейснасць застаюцца нязменнымі і яднаюць не адно пакаленне, звязваючы нас з нашымі каранямі. Міф жыве!

Адкрытая перадзамова на футболкі “Галава Быка (Турыца)”!

Майстэрня “Лігас” прапануе футболкі “Галава Быка (Турыца)”,  якая з’яўляецца часткай новай калекцыі  “СВАЕ ЗНАКІ”.

Кошт футболкі – 25 рублёў, пры замове да 8 снежня – 21,50 рублёў.

Пры папярэдняй замове дашліце, калі ласка, патрэбны памер і Вашы кантакты на злектронную скрыню ragna.by@gmail.com!

АПІСАННЕ:

Выява галавы быка ў атачэнні сямі сімвалічных жаночых фігурак – гэты сюжэт вядомы на тутэйшых сярэднявечных абярэгах, якія датуюцца 11 – 12 стагоддзямі. Калісьці іх залічвалі менавіта да радзіміцкіх абярэгаў, але знаходкі апошніх гадоў выявілі больш шырокае распаўсюджванне. Даследчыкі адзначаюць, што гэтыя абярэгі характэрныя для тэрыторыі балта-славянскага ўзаемадзеяння. Формы для вытворчасці дадзеных падвесак былі знойдзены на гарадзішчы Даўгмале ў Латвіі і на паселішчы ў Брагінскім раёне Гомельскай вобласці Беларусі.

Абярэгі з выявай галавы быка адлюстроўваюць аўтэнтычны сюжэт менавіта тутэйшай міфалогіі, што робіць іх надзвычай каштоўнымі. Што хаваецца за гэтымі вобразамі?

Тут варта прыгадаць беларускую народную загадку: “Поле не змерана, быдла не злічана, пастух рагаты” (неба, зоркі і Месяц). Як бачна, тэкст цудоўна адпавядае сюжэту абярэга. Бык – гэта сімвалічная выява Месяца. Вобразы быка і Месяца традыцыйна звязваюцца з Вялесам/Воласам, боствам хтанічнага свету. Да Месяца звярталіся з просьбамі пра здароўе і дабрабыт.

Сем жаночых фігурак, якія нібыта ў карагодзе ходзяць вакол Месяца – гэта зоркі Пляядаў, якія ў народнай традыцыі маюць назвы “Валоскі”, “Валосны”, “Валасыні”. Гэтыя імёны таксама звязваюць з культам Вялеса/Воласа. Цікава адзначыць, што ў міфалогіі старажытных грэкаў Плеяды таксама ўяўляліся жанчынамі, сёстрамі, якія першымі прыдумалі карагодны танец і начныя святкаванні. У вясельным фальклоры захаваліся падобныя вобразы: “Расхадзіўся Месячык па небу, да збіраючы зорачкі ў грамаду”. У любоўных песнях Месяц – закаханы хлопец, а дзяўчына – зара, зорачка. У беларускім фальклоры зоркі часта выступаюць у якасці дзяцей Месяца.

Ці гэты сюжэт адлюстроўвае абрад у гонар Вялеса/Воласа, ці гэта нейкі эпізод старажытнага падання, ці адлюстраванне касмалагічных уяўленняў, а мо ўсё адразу? Пакуль тое невядома. Тэкст міфа застаецца для нас загадкавым, але мы маем унікальную магчымасць глядзець на яго герояў вачыма нашых продкаў. Гэты міф адлюстраваўся ў народных назвах нябесных свяцілаў і фальклорных тэкстах, на сярэднявечных абярэгах, а цяпер і на вашай вопратцы. Міф жыве!