Набор паштовак “Уладары Вялікага Княства Літоўскага”

9.00 руб.

У наяўнасці

SKU: Пад_Пашт_8 Category: Tags: , , ,

Уладары Вялікага Княства Літоўскага

Вялікае Княства Літоўскае – магутная еўрапейская дзяржава, якая праіснавала болей за пяць стагоддзяў. Разам з  беларусамі  яе  лічаць  гістарычнай  радзімаю  літоўцы і ўкраінцы, а таксама беларускія татары і габрэі-літвакі. Аднак вызначальную ролю ў Вялікім Княстве ад самага пачатку адыгрывалі беларускія землі, што сталі яго стваральным ядром. Сталіцамі дзяржавы былі старажытны беларускі Наваградак, а пазней – заснаваная крывічамі яшчэ ў XI стагоддзі Вільня.

За князем Вітаўтам дзяржава нашых продкаў з’яўлялася самай буйной краінай Еўропы, займаючы тэрыторыю амаль мільён квадратных кіламетраў. У Вялікім Княстве панавала беларуская культура, а старабеларуская мова была дзяржаўнай: на ёй гаварылі манархі, вялі справаводства ў вялікакняскай канцылярыі, выдавалі і друкавалі законы. Дзяржаўнае жыццё ў Вялікім Княстве Літоўскім, або, скарочана, у Літве, адбывалася пераважна ў беларускіх нацыянальных   формах.   Па   назве   краіны   яе   жыхары з гонарам называлі сябе ліцьвінамі.

Належачы да агульнаеўрапейскай цывілізацыі, Літва- Беларусь не толькі карысталася яе дасягненнямі, але нярэдка давала прыклады іншым. Талерантная краіна нашых продкаў ніколі не ведала рэлігійных войнаў. Дзякуючы выдатнаму дзеячу эпохі Рэнесансу Францішку Скарыну мы атрымалі чацвертую ў хрысціянскім свеце друкаваную Біблію на сваёй мове, апярэдзіўшы ўсіх суседзяў і большасць еўрапейскіх народаў. Самым дасканалым зборам законаў у тагачаснай Еўропе быў Статут Вялікага Княства 1588 года.

Сёння беларусы – нашчадкі ліцьвінаў – паспяхова сцвярджаюць свае правы на гістарычную спадчыну Вялікага Княства.

Grand Dukes of Lithuania

The Grand Duchy of Lithuania was a powerful European state that existed for over five centuries. Not only the Belarusians but   also   the   Baltic   Lithuanian   (Lietuvian)   people, the Ukrainians, the Belarusian Tatars and the Jews who went by the name ‘Litvaki’ think of it as their historic homeland. However, it was the lands populated by ancestors of modern Belarusians that played a leading role in the Grand Duchy and were the core of the state. Its capital cities were first old Belarusian Navahradak, then Viĺnia (now Vilnius), founded by the Kryvičians as early as the eleventh century.

In the reign of Vitaŭt, the Grand Duchy of Lithuania was the largest European country, with a territory of nearly a million square kilometres. Belarusian culture was dominant in the Grand Duchy of Lithuania, and the language of state was Old Belarusian. It was spoken by the monarchs and their courts. The Grand Ducal Chancellery kept its records in it. It was the language in which laws were promulgated and published. The life of the Grand Duchy of Lithuania, or Litva for short, was marked by the dominance of the Belarusian ethnic group. In  those  days  the  inhabitants  of  the  state  proudly  referred to themselves as Litvins.

Litva/Belarus was an integral part of European civilisation, not only benefiting from its achievements but also setting high standards for other nations. Remarkable for its tolerant policies, the Grand Duchy of Lithuania never knew any wars of religion. Thanks to the outstanding Renaissance figure Francišak Skaryna the ancestors of today’s Belarusians were the fourth Christian nation to have books of the Bible printed in their own language, ahead of all their neighbours and in fact ahead of most of the European nations. The 1588 Statute of the Grand Duchy of Lithuania was the most advanced code of law in Europe at the time.

Nowadays  the  Belarusians,  the  modern  descendants  of the Litvins, assert the legitimacy of their claim to the heritage of the Grand Duchy of Lithuania.

Набор уключае 7 паштовак.

Матэрыял

Майстар / Вытворца

Shopping cart

0

У кошыку пакуль нічога няма.